GSM valdymas

GSM valdymas – įrenginių nuotolinis valdymas GSM tinklu