Apsaugos sistemos | Stebėjimo kameros | Įeigos kontrolė
Telefonspynės | Įeigos kontrolė | Vaizdo stebėjimas | Apsaugos sistemų diegimas ir techninis aptarnavimas daugiabučiams, privatiems namams, biurams, gamybinėms patalpoms bei teritorijoms | info@ssgrupe.lt | +37062775772
Universalus vartų pultelis kelio barjerui | Universalūs vartų pulteliai | Skaitmeninių sprendimų grupė, MB | +37062775772 | info@ssgrupe.lt | Mindaugo g. 42, LT03210 Vilnius. Distancinė valdymo įranga mažiausiomis kainomis

Prekių kategorijos

Registravimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
Registravimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje | Skaitmeninių sprendimų grupė, MB | +37062775772 | info@ssgrupe.lt | Mindaugo g. 42, LT03210 Vilnius

Registravimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje | Skaitmeninių sprendimų grupė, MB | +37062775772 | info@ssgrupe.lt | Mindaugo g. 42, LT03210 Vilnius
Pagal galiojanti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą juridinio asmens vaizdo stebėjimo sistemos kaupiami įrašai traktuojami kaip duomenys. Todėl juos privalomą registruoti Valstybinėje duomenų inspekcijoje.
Pagal galiojanti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą juridinio asmens vaizdo stebėjimo sistemos kaupiami įrašai traktuojami kaip duomenys. Todėl juos privalomą registruoti Valstybinėje duomenų inspekcijoje.

Plačiau

Registravimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje

Vaizdo stebėjimo kamerų pagrindinis tikslas:

Užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Vaizdo stebėjimas darbo vietoje:

Vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų.
Vaizdo stebėjimo reikalavimai :
1. Vaizdo duomenų tvarkymas turi būti nustatytas duomenų valdytojo patvirtintame rašytiniame dokumente, kuriame yra nurodomas vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis, vaizdo duomenų saugojimo terminas, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygos, šių duomenų naikinimo sąlygos ir tvarka bei nustatyti kiti reikalavimai teisėtam vaizdo duomenų tvarkymui.
2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik duomenų valdytojo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis.

Vaizdo stebėjimo priemonių įrengimas:

1. Vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:
1) vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
2) būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
2. Draudžiama įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Bendrojo naudojimo patalpose vaizdo stebėjimo priemonės gali būti įrengiamos bendraturčių daugumos sprendimu.
3. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.)

Mes siūlome ne tik vaizdo stebėjimo įranga, bet ją diegiame, aptarnaujame bei sutvarkome visus reikiamus dokumentus, kad JŪSŲ verslas būtų apsaugotas, taupant laiką bei lėšas.

Facebookmail